OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm \(A\left( { - 1;3;1} \right),B\left( {1;4;2} \right)\). Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxy) tại điểm I. Tìm \(k\) biết \(\overrightarrow {IB} = k.\overrightarrow {IA} .\)

  • A. 
   \(k=-2\)
  • B. 
    \(k=2\)
  • C. 
    \(k=-\frac{1}{2}\)
  • D. 
   \(k=\frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi \(I\left( {a;b;0} \right) \in \left( {Oxy} \right)\), ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \overrightarrow {IB}  = k.\overrightarrow {IA}  \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {1 - a = k\left( { - 1 - a} \right)}\\
  {4 - b = k\left( {3 - b} \right)}\\
  {2 = k.1}
  \end{array}} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {a =  - 3}\\
  {b = 2}\\
  {k = 2}
  \end{array}} \right. \Rightarrow \overrightarrow {IB}  = 2\overrightarrow {IA} 
  \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 2681

Loại bài Bài tập

Chủ đề Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học Toán Học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON