RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong 20 năm đầu đấu tranh (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đấu tranh đòi Chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ?

  • A. 
   Dùng phương pháp ôn hòa
  • B. 
   Dùng phương pháp thương lượng 
  • C. 
   Dùng phương pháp bạo lực
  • D. 
   Dùng phương pháp đấu tranh chính trị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 9838

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA