RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau cuộc cải cách Minh Trị, tầng lớp Samurai chủ trương xây dựng nước Nhật trên ưu thế nào?

  • A. 
   Sức mạnh quân sự
  • B. 
   Truyền thống văn hóa lâu đời
  • C. 
   Sức mạnh kinh tế
  • D. 
   Sức mạnh áp chế về chính trị   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 9833

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA