RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là gì?

  • A. 
   Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa
  • B. 
   Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ
  • C. 
   Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng
  • D. 
   Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 9835

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA