ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox có \(\widehat {xOy} = {30^0},\widehat {xOz} = {65^0}\), em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

   

  • A. 
   Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz
  • B. 
   Tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ox
  • C. 
   Tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ox
  • D. 
   Chưa thể kết luận được tia nào nằm giữa hai tia còn lại 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 50680

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA