RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Tổ chức xã hội sống thành thị tộc là đặc điểm của Người: 

  • A. 
   Tối cổ
  • B. 
   Người tinh khôn
  • C. 
   Vượn
  • D. 
   Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10295

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA