ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính tổng (-3) +14 - (-5) + 6

  • A. 
   12
  • B. 
   0
  • C. 
   22
  • D. 
   28

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (-3) +14 - (-5) + 6 = (-3) +14 + 5 + 6 = 22

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON