ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính góc tới của tia sáng đi từ không khí tới mặt thủy tinh (chiết suất 1,5) sao cho góc khúc xạ bằng phân nữa góc tới.

   

  • A. 
   \(82,8^o\)
  • B. 
   \(63,6^o\)
  • C. 
   \(41,8^o\)
  • D. 
   \(12,8^o\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(r=\frac{i}{2}\)

  Áp dụng Định luật khúc xạ ánh sáng: \(n_1sini=n_2sinr\)

  ⇔ \(n_1sini=n_2sin\frac{i}{2}\)

  ⇔ \(n_1.2sin\frac{i}{2}.cos\frac{i}{2}=n_2sin\frac{i}{2}\)

  ⇔ \(1.2.cos\frac{i}{2}=1,5\)

  ⇒ \(\frac{i}{2}=41,4^o\) ⇒ i= \(82,8^o\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3895

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA