ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một cây cọc dài được cắm thẳng đứng xuống một bể nước chiết suất 4/3. Phần cọc nhô ra ngoài mặt nước là 30 cm, bóng của nó trên mặt nước dài 40 cm và dưới đáy bể nước dài 190 cm. Tính chiều sâu của lớp nước.

  • A. 
   100m
  • B. 
   200m
  • C. 
   300m
  • D. 
   350m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo đề bài: \(n_1\) = 1; \(n_2\) = 4/3.

  CD = 190cm; BI = CH = 40cm; AB = 30cm

  Bài 2

  Ta có:   \(tani=\frac{BI}{AB}=\frac{40}{30}=\frac{4}{3} \Rightarrow i=53^o\)

  Áp dụng Định luật khúc xạ ánh sáng: \(n_1sini=n_2sinr\)

  ⇒ \(sinr=0,6\)

  ⇒ \(r=37^o\)

  ⇒ \(tanr=\frac{HD}{IH}=\frac{CD-CH}{IH}\)

  ⇒ IH=200cm

  Vậy, chiều sâu của lớp nước là 200m

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3897

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA