ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nêu biết chiết suất tuyệt đối của nước là \(n_1\) , chiết suất tuyệt đối của thuỷ tinh là \(n_2\) đối với một tia sáng đơn sắc thì chiết suất tương đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh bằng bao nhiêu?

   

  • A. 
   \(n_{21}=\frac{n_1}{n_2}\)
  • B. 
   \(n_{21}=\frac{n_2}{n_1}\)
  • C. 
   \(n_{21}={n_1}-{n_2}\)
  • D. 
   \(n_{21}={n_1}+{n_2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3898

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA