RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tính điện năng tiêu thụ khi có dòng điện cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong 1h. Biết hiệu điện thế hai đầu dây dẫn là 6V.

  • A. 
   \(21600J\)
  • B. 
   \(2160J\)
  • C. 
   \(21600kJ\)
  • D. 
   \(2160kJ\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điện năng tiêu thụ:

   \(A = {\rm{ }}UIt = 6.1.3600{\rm{ }} = 21600J\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11857

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA