RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hai bóng đèn có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1=110V; U2 =220V. Tìm tỉ số các điện trở của chúng nếu công suất định mức của hai bóng đó bằng nhau.

  • A. 
   \(\frac{1}{2}\)
  • B. 
   \(\frac{1}{4}\)
  • C. 
   \(\frac{1}{3}\)
  • D. 
   \(\frac{1}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công suất định mức của 2 bóng đèn:

  \({P_1} = \frac{{U_1^2}}{{{R_1}}}\) và \({P_2} = \frac{{U_2^2}}{{{R_2}}}\)

  Mà :

  \(\begin{array}{*{20}{l}} {{P_1} = \frac{{U_1^2}}{{{R_1}}};{P_1} = {P_2}}\\ \begin{array}{l} \Leftrightarrow \frac{{U_1^2}}{{{R_1}}} = \frac{{U_2^2}}{{{R_2}}}\\ \Rightarrow \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{U_1^2}}{{U_2^2}} = {\left( {\frac{{110}}{{220}}} \right)^2} = \frac{1}{4} \end{array} \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11854

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA