RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Công suất của nguồn điện được xác định bằng: 

  • A. 
    lượng điện tích mà nguồn điện sản ra trong một giây.
  • B. 
   lượng điện tích chạy qua nguồn điện trong một giây. 
  • C. 
   công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương chạy trong mạch điện kín trong một giây. 
  • D. 
   công mà lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Chọn đáp án: C. 

  Công suất của nguồn điện được xác định bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương chạy trong mạch điện kín trong một giây. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11859

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA