RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào ?

  • A. 
   Thật. Cùng chiều với vật. Lớn hơn vật.
  • B. 
   Ảo. Cùng chiều với vật. Nhỏ hơn vật.
  • C. 
   Ảo. Cùng chiều với vật. Lớn hơn vật.
  • D. 
   Ảo. Ngược chiều với vật. Lớn hơn vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất : 

  • Ảo.

  • Cùng chiều với vật.

  • Lớn hơn vật.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 4893

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA