RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một kính hiển vi có các tiêu cự vật kính và thị kính là \(f_1 = 1 cm, f_2 = 4 cm\). Độ dài quang học của kính là 16 cm. Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận \(OC_c = 20 cm\). Người này ngắm chừng ở vô cực. Tìm số bội giác của ảnh ?

  • A. 
   \(G_{\infty } = 80.\)
  • B. 
   \(G_{\infty } = 60.\)
  • C. 
   \(G_{\infty } = 40.\)
  • D. 
   \(G_{\infty } = 20.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Ta có: 

  • Sơ đồ tạo ảnh: 

  • Số bội giác của ảnh ngắm chừng ở vô cực tính theo công thức: \(G_{\infty } = \frac{\delta D}{f_1.f_2} = 80.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 4889

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA