ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một kính hiển vị có vật kính tiêu cự f1 = 1cm và thị kính tiêu cự f2 = 4cm. Hai thấu kính cách nhau a = 17cm. Tính số bội giác trong các trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Lấy Đ = 25cm

  • A. 
   \(G_{\infty } = 75\)
  • B. 
   \(G_{\infty } = 80.\)
  • C. 
   \(G_{\infty } = 85\)
  • D. 
   \(G_{\infty } = 90.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Độ dài quang học của kính hiển vi này là: \(\delta =a-(F_1+F_2)=17-5=12(cm)\)

  Số bội giác của ảnh ngắm chừng ở vô cực tính theo công thức: \(G_{\infty } = \frac{\delta D}{f_1.f_2} =\frac{12.25}{1.4}= 75.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 4891

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA