RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  There is no truth in the ________ that Margaret has lost her job.

  • A. 
   rumour
  • B. 
   case
  • C. 
   instance
  • D. 
   news

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Rumour: lời đồn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7059

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA