RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Friendship is a two-side ________; it lives by give-and-take.

  • A. 
   event
  • B. 
   way
  • C. 
   aspect
  • D. 
   affair

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Affair: vấn đề, việc

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7060

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA