RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Jen had confided her secret to Mark; but he betrayed her ________.

  • A. 
   loyalty
  • B. 
   trust
  • C. 
   constancy
  • D. 
   sympathy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Loyalty: lòng trung thành
  Trust: Lòng tin
  Constancy: tính kiên trì
  Sympathy: Thông cảm

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7061

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA