OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Theo nhận định tại sao ở cùng một thời điểm người đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở các độ cao khác nhau, có giờ khác nhau?

  • A. 
   Trái Đất tự quay quanh trục.
  • B. 
   Trục Trái Đất nghiêng.
  • C. 
   Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời
  • D. 
   Trái Đất có dạng hình khối cầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  Giải thích: Do Trái Đất có dạng hình cầu nên ở cùng một thời điểm người đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở các độ cao khác nhau và cũng có giờ khác nhau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF