RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tên gọi theo danh pháp quốc tế của isopren

  • A. 
   3-metylbuta-1,3-dien
  • B. 
   2-Vinylpropen
  • C. 
   2-Metybuta-1,3-dien
  • D. 
   Isobuta-1,3-dien

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tên gọi theo danh pháp quốc tế của isopren là 2-Metybuta-1,3-dien

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 15935

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA