ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi cho buta-1,3-dien tác dụng với dung dịch HBr (1:1) ở -80oC. Sản phẩm chính thu được là:

  • A. 
   3-Brom-But-1-en
  • B. 
   4-Brom-But-1-en
  • C. 
   1,4-đibrombutan
  • D. 
   1,2-đibrombutan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở nhiệt độ lạnh sâu, ưu tiên hướng cộng 1,2:

  Hướng cộng 1,2 còn tạo ra sản phẩm phụ, trái quy tắc Mac-cop-nhi-cop:

  ⇒ Đáp án A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 15936

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA