RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế đất nước sẽ dẫn đến:  

  • A. 
   Sự cạnh tranh quyết liệt. 
  • B. 
   Chảy máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên. 
  • C. 
   Gia tăng nhanh chóng nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu. 
  • D. 
   Giá trị đạo đức biến đổi theo hướng xấu, ônhiễm xã hội, đánh mất bản sắc dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế đất nước sẽ dẫn đến chảy máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên. 

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7673

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA