RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chuyển giao công nghệ vì lợi nhuận sẽ: 

  • A. 
   Gia tăng nhanh chóng nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu. 
  • B. 
   Chảy máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên. 
  • C. 
   Gây ra sự cạnh tranh quyết liệt. 
  • D. 
   Trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu cho các nước phát triển. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chuyển giao công nghệ vì lợi nhuận sẽ trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu cho các nước phát triển. 

  →  Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7668

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA