RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự đa dạng hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế sẽ có cơ hội thế nào? 

  • A. 
   Tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế đất nước. 
  • B. 
   Thúc đẩy nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh hơn, hoà nhập nhanh chóng vào nền kinh tế thế giới.
  • C. 
    Tiếp thu các tinh hoa văn hoá của nhân loại. 
  • D. 
    Mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đa dạng hoá quan hệ quốc tế sẽ giúp các nước tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế đất nước. 

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7669

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA