ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sinh trưởng sơ cấp của cây là:

  • A. 
   Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
  • B. 
   Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
  • C. 
   Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây hai lá mầm.
  • D. 
   Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây một lá mầm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 4980

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Ý nào không đúng đối với sự tiến hoá của hệ thần kinh?
 • Sinh trưởng sơ cấp của cây là:
 • Điều nào không đúng khi nói về sinh sản của động vật?
 • Bản chất của sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?
YOMEDIA