RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không đúng đối với sự tiến hoá của hệ thần kinh?

  • A. 
   Tiến hoá theo hướng dạng lưới à Chuổi hạch à Dạng ống.
  • B. 
   Tiến hoá theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ.
  • C. 
   Tiến hoá theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường.
  • D. 
   Tiến hoá theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 4979

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Ý nào không đúng đối với sự tiến hoá của hệ thần kinh?
 • Sinh trưởng sơ cấp của cây là:
 • Điều nào không đúng khi nói về sinh sản của động vật?
 • Bản chất của sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?
YOMEDIA