RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các vai trò của các nguyên tố tương ứng với từng nguyên tố:

  Tên nguyên tố:

  1. Nitơ

  2. Phốt pho

  3. Can xi

  4. Lưu huỳnh

  5. Magiê

  Các vai trò:

  a. Tham gia cấu trúc Prôtêin, axít nuclêic

  b. Là thành phần của Prôtêin

  c. Tham gia cấu trúc diệp lục, hoạt hoá enzim

  d. Tham gia cấu trúc thành tế bào, màng, tế bào, hoạt hoá enzim

  e. Thành phần của axít nuclêic, ATP, phốt pholipít, côenzim

  • A. 
   1-a, 2-e, 3-c, 4-b, 5-d.
  • B. 
   1-a, 2-e, 3-d, 4-b, 5-c
  • C. 
   1-a, 2-e, 3-d, 4-c, 5-b. 
  • D. 
   1-e, 2-a, 3-d, 4-b, 5-c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  1-a, 2-e, 3-d, 4-b, 5-c là đáp án đúng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7982

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA