RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Phần lớn các chất khoáng hấp thụ vào cây theo cơ chế

  • A. 
   khuyếch tán và hút bám. 
  • B. 
   chủ động. 
  • C. 
   hoà tan. 
  • D. 
   chủ động và thụ động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phần lớn các chất khoáng hấp thụ vào cây theo cơ chế: chủ động và thụ động.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7984

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA