RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Chất khoáng hoà tan được vận chuyển từ

  • A. 
   rễ lên lá theo mạch gỗ
  • B. 
   lá xuống rễ theo mạch gỗ
  • C. 
   rễ lên lá theo mạch rây
  • D. 
   lá xuống rễ theo mạch rây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất khoáng hoà tan được vận chuyển từ: rễ lên lá theo mạch gỗ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7980

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA