RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Phép biến hình biến điểm M thành điểm M' thì với mỗi điểm M có:

  • A. 
    Ít nhất một điểm M’ tương ứng
  • B. 
   Không quá một điểm M’ tương ứng
  • C. 
   Vô số điểm M’ tương ứng
  • D. 
   Duy nhất một điểm M’ tương ứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó gọi là phép biến hình trong mặt phẳng. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 45224

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA