RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các phép biến hình sau,phép nào không phải là phép dời hình:

  • A. 
   Phép chiếu vuông góc lên đường thẳng
  • B. 
   Phép đồng nhất
  • C. 
   Phép vị tự tỉ số -1
  • D. 
   Phép đối xứng trục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phép chiếu vuông góc lên đường thẳng không phải là phép dời hình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45227

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA