RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Only when/ general's personal diaries/ publish/ truth/ come out//

  • A. 
   Only when the general's personal diaries were published did the truth come out.
  • B. 
   Only when the general's personal diaries had been published the truth come out.
  • C. 
   Only when the general's personal diaries were published had the truth come out.
  • D. 
   Only when the general's personal diaries were published the truth came out.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10382

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA