RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Choose the best sentence- a, b, c, or d- made from the given cues.

  Câu hỏi:

  I/ strong/ advise/ you/ take part/ volunteer works//

  • A. 
   I am strong advise that you should take part in volunteer works.
  • B. 
   I strongly advise that you might take part for volunteer works.
  • C. 
   I strongly advise that you should take part in volunteer works.
  • D. 
   I am strong in advising you to take part in volunteer works.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10381

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA