RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Nước được vận chuyển trong thân theo mạch gỗ từ dưới lên, do nguyên nhân nào?

  • A. 
   Lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước
  • B. 
   Lực liên kết trong dung dịch keo của chất nguyên sinh
  • C. 
   Lực đẩy của rễ do áp suất rễ
  • D. 
   Lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước và lực đẩy của rễ do áp suất rễ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước và lực đẩy của rễ do áp suất rễ giúp nước được vận chuyển trong thân theo mạch gỗ từ dưới lên.

  ⇒ Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 3073

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA