RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những loại cây nào?

  • A. 
   Cây bụi thấp và cây thân thảo
  • B. 
   Cây thân bò
  • C. 
   Cây thân gỗ
  • D. 
   Cây thân cột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giải thích hiện tượng ứ giọt: Nước luôn được v/c theo mạch gỗ lên lá và thoát ra ngoài.Nhưng qua những đêm ẩm ướt, độ ẩm kk tương đối cao gây bão hoà hơi nước, không thể hình thành hơi nước thoát ra ngoài kk như ban ngày, do đó nước ứ thành giọt ở tận các đầu cuối lá, nơi có khí khổng.Ngoài ra do các phân tử liên kết với nhau tạo nên sức căng bề mặt hình thành giọt

  → Ứ giọt chỉ xảy ra ở các thực vật 1 lá mầm ( lúa, ngô, cây cỏ...) vì các cây này thấp áp suất rễ thắng được trọng lực tạo nên sự ứ giọt, còn đối với cây gỗ thì không.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 3074

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA