RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dịch mạch rây di chuyển như thế nào trong cây?

  • A. 
   Dịch mạch rây di chuyển từ tế bào quang hợp trong lá vào ống rây và từ ống rây này vào ống rây khác qua các lỗ trong bản rây
  • B. 
   Dịch mạch rây di chuyển từ trên xuống trong mỗi ống rây
  • C. 
   Dịch mạch rây di chuyển từ dưới lên trên trong mỗi ống rây
  • D. 
   Dịch mạch rây di chuyển trong mỗi ống rây, không di chuyển được sang ống rây khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dịch mạch rây di chuyển từ tế bào quang hợp trong lá vào ống rây và từ ống rây này vào ống rây khác qua các lỗ trong bản rây.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 3072

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA