OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
 • Câu hỏi:

  Nhóm gluxit đều tham gia phản ứng thuỷ phân là:

  • A. Saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ.
  • B. Saccarozơ, glucozơ, tinh bột.
  • C. Saccarozơ, mantozơ, glucozơ.
  • D. Mantozơ, tinh bột, xenlulozơ.

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADMICRO/
 
 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC VỀ CACBOHIDRAT


Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getQuestInfo() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5732

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getListAnswerByQuestID() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/vui/models/Test.php on line 834

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getListExplainByQuestID() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5738

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getQuestByQuestkind2() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5787

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getListExplainByQuestID() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5820
OFF