ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là đúng

  • A. 
   Khi đổi dấu một thừa số thì tích không đổi dấu
  • B. 
   Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi
  • C. 
   a.b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b = 0
  • D. 
   a, b là hai số nguyên âm thì tích của a và b là số âm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41356

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Chọn kết luận không đúng
 • Nhận định nào sau đây là đúng
 • Giá trị của biểu thức (x - 3).(x+5) khi x = -1 là số nào? 
 • Cho a = -1, b = -2, biểu thức a.b2 bằng bao nhiêu?
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Giá trị của biểu thức (-2 + 3).(12 - 7) - 25 bằng
YOMEDIA