RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Choose the word or-phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  My teachers always encourage _______ hard at school.

  • A. 
   to work
  • B. 
   us to work
  • C. 
   working
  • D. 
   that we work

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10629

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA