RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  His doctor suggested that he _______ a short leave of absence.

  • A. 
   will take
  • B. 
   take
  • C. 
   would take
  • D. 
   took

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10631

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA