RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  He apologized _______ able to finish the project on time.

  • A. 
   his colleagues not being
  • B. 
   his colleagues for not being
  • C. 
   his colleagues not to be
  • D. 
   to his colleagues for not being

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10630

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA