ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
  • Câu hỏi:

    Hãy phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên âm?

    Lời giải tham khảo:

    Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt dối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả

    Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF