RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó.

   

  • A. 
   q=\pm 10^-^4C
  • B. 
   q=\pm 10^-^5C
  • C. 
   q=\pm 10^-^6 C
  • D. 
   q=\pm 10^-^7 C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Áp dụng công thức 

  Trong đó ta biết : 

  \(F=9.10^{-3}N, r=10.10^{-2}m, \varepsilon =1\)

  Ta biết  |\(q_1\)| = |\(q_2\)​ | = q.

  Từ đó ta tính được :

  \small q=\sqrt{\frac{\varepsilon .r^{2}.F}{9.10^{9}}}= \sqrt{\frac{10^{-2}.9.10^{-3}}{9.10^{9}}}= \pm 10^-^7 C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 4606

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA