ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Biogas (khí sinh học) là loại chất đốt mà người dân có thể tự sản xuất và sử dụng để đun nấu ở nhiều vùng nông thôn. Theo em, người dân ở nông thôn thu khí biogas từ hoạt động nào?

  • A. 
   Khai thác dầu mỏ
  • B. 
   Khai thác than đá
  • C. 
   Ủ phân, ủ rác thải
  • D. 
   Chế biến gỗ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  - Người dân ở nông thôn thu khí biogas từ hoạt động ủ phân rác

  - Than đá, dầu mỏ thu được ở dạng thô, phải qua quá trình sản xuất, điều chế tại các công ty chuyên về dầu mỏ, than đá mới tạo ra chất đốt.

  - Chế biến gỗ tạo ra sản phẩm nội thất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON