RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Trục số là gì?

  Lời giải tham khảo:

  Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số và ghi các số -1; -2; -3; ... như vậy ta được một trục số 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 40976

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 •  Trục số là gì?
 • Trên trục số, điểm 0 (không) được gọi là...
 • Độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là -65m. Điều này có nghĩa là gì?
 • Trên trục số điểm 2 cách điểm 0 là 2 đơn vị theo chiều dương, điểm -2 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âmĐi�
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • Những điểm nằm cách điểm 2 ba đơn vị là
YOMEDIA