RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 7.10 trang 21 SBT Vật lý 11

Bài tập 7.10 trang 21 SBT Vật lý 11

Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A.

a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút.

b) Tính số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên.

Biết điện tích của một êlectron là - 1,6.10-19 C. 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là:

q = It =0,273. 60= 16,38 C

b) Số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút là

\({N_e} = \frac{q}{{\left| e \right|}} = \frac{{16,38}}{{\left| { - 1,{{6.10}^{ - 19}}} \right|}} \approx 1,{02.10^{20}}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.10 trang 21 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 

 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA