YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 7.16 trang 21 SBT Vật lý 11

Bài tập 7.16 trang 21 SBT Vật lý 11

Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại.

a) Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp nếu nó được sử dụng liên tục trong 20 giờ thì phải nạp lại.

b) Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 86,4 kJ. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Cường độ dòng điện trong 20 giờ:

\(I = \frac{4}{{20}} = 0,2{\rm{A}}\)

b) Suất điện động của acquy:

20 giờ = 72000s

86,4kJ = 86,4.103 J

\(E = \frac{A}{q} = \frac{A}{{I.t}} = \frac{{86,{{4.10}^3}}}{{0,2.72000}} = 6V\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.16 trang 21 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA