YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 7.15 trang 21 SBT Vật lý 11

Bài tập 7.15 trang 21 SBT Vật lý 11

Một bộ acquy có suất điên động là 6 V và sản ra một công là 360 J khi dịch chuyển điện tích ở bên trong và giữa hai cực của nó khi acquy này phát điện.

a) Tính lượng điện tích được dịch chuyển này.

b) Thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút, tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Lượng điện tích dịch chuyển:

\(q = \frac{A}{E} = \frac{{360}}{6} = 60C\)

b) t = 5 phút = 300s

Cường độ dòng điện chạy qua acquy:

\(I = \frac{q}{t} = \frac{{60}}{{300}} = 0,2{\rm{A}}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.15 trang 21 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA