RANDOM
AMBIENT

Đề thi chọn HSG môn Hóa học 12 có đáp án năm 2020 Trường THPT Liễn Sơn

26/10/2020 908.72 KB 16 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201026/492421031590_20201026_153526.pdf?r=4332
ANYMIND
Video-Banner

Dưới đây là nội dung Đề thi chọn HSG môn Hóa học 12 có đáp án năm 2020 Trường THPT Liễn Sơn được hoc247 biên soạn và tổng hợp, với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

 

 

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

(Đề thi có 02 trang)

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC

 

Câu 1 (1,0 điểm)

Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào các dung dịch sau: NH­NO3, Fe2(SO4)3 Ca(HCO3)2, FeSO4 (để trong không khí). Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 2 (1,0 điểm)

Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có, nếu xảy ra) trong các trường hợp sau:

1. dung dịch AgNO3 + dung dịch H3PO4

2. NaOH dư+ dung dịch Ca(HCO3)2

3. Dung dịch Ba(OH)2 + H3PO4

4. Cho nhôm cacbua vào nước.

Câu 3. (1,0 điểm)

Có 6 lọ dung dịch được đánh số ngẫu nhiên từ 1 đến 6. Mỗi dung dịch không màu chứa một chất tan: BaCl2, H2SO4, NaOH, MgCl2, Na2CO3, HCl. Người ta tiến hành các thí nghiệm và thu được kết quả như sau:

Thí nghiệm 1: Dung dịch 2 cho kết tủa khi tác dụng với các dung dịch 3 và 4.

Thí nghiệm 2: Dung dịch 6 cho kết tủa khi tác dụng với các dung dịch 1 và 4.

Thí nghiệm 3: Dung dịch 4 cho khí bay lên khi tác dụng với các dung dịch 3 và 5.

Hãy lập luận để xác định các chất trong mỗi lọ dung dịch trên và viết các phương trình hóa học đã xảy ra.

Câu 4. (1,0 điểm)

Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hoà tan A trong lượng nước dư được dd D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dư đi qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dd NaOH dư, thấy tan một phần và còn lại chất rắn G. Hoà tan hết G trong lượng dư H2SO4 loãng rồi cho dd thu được tác dụng với dd NaOH dư, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Xác định thành phần của A, B, D, E, G viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 5. (1,0 điểm)

Hỗn hợp X gồm kim loại M và MgO. Hòa tan hoàn toàn 26,8 gam X vào 2,4 lít dung dịch

HCl 1M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có cùng nồng độ mol/l. Tìm kim loại M

Câu 6. (1,0 điểm)

Lấy 112,68 (g) hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al nung trong môi trường không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Chia Y làm hai phần không bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng với NaOH dư thu được 1,008 lít khí H2(đktc).

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 21,168 lít khí H2 (đktc). 

Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp X biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn

Câu 7. (1,0 điểm)

Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) và số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên.

Tìm giá trị của m.

Câu 8. (1,0 điểm)

Cho hỗn hợp chất rắn gồm CaC2, Al4C3, Ca vào nước thu được hỗn hợp X gồm 3 khí (trong đó có 2 khí có cùng số mol). Lấy 8,96 lít hỗn hợp X chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1: cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư), sau phản ứng thu được 24 gam kết tủa. Phần 2: Cho qua Ni (đun nóng) thu được hỗn hợp khí Y. Thể tích O2 vừa đủ cần dùng để đốt cháy hoàn toàn Y là bao nhiêu?

Câu 9. (1,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm 2 ancol mạch hở, thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Biết rằng giữa 2 phân tử ancol hơn kém nhau không quá 2 nguyên tử cacbon. Nếu 8,8 gam X qua bột CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi Y (giả sử chỉ xảy ra sự oxi hóa ancol bậc một thành anđehit). Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch AgNO3 1M trong NH3 đun nóng. Tính V.

Câu 10. (1,0 điểm)

Hỗn hợp E gồm axit no, đơn chức X, axit đa chức Y (phân tử có ba liên kết π, mạch không phân nhánh) đều mạch hở và este Z (chỉ chứa nhóm chức este) tạo bởi ancol đa chức T với XY. Đốt cháy hoàn toàn 14,93 gam E cần dùng vừa đủ 0,3825 mol O2. Mặt khác, 14,93 gam E phản ứng tối đa với 260ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam ancol T. Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol T thu được 1,98 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Xác định công thức phân tử của X, Y, Z.

---(Nội dung đáp án chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi chọn HSG môn Hóa học 12 có đáp án năm 2020 Trường THPT Liễn Sơn. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tài liệu cùng chuyên mục tại đây:

 
 

 

YOMEDIA